Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
Titulinis DUK Spalvų valdyme naudojami terminai ir trumpiniai Wide Gamut RGB

Wide Gamut RGB

Adobe Wide Gamut RGB - tai RGB spalvų erdvė sukurta Adobe Systems kaip alternatyva sRGB spalvų erdvei. Wide Gamut RGB spalvų erdvė apima daug daugiau spalvų nei sRGB. Wide Gamut RGB yra išplėsta kiek seniau sukurtos spalvų erdvės, žinomos kaip Adobe RGB 1998.

Wide Gamut RGB spalvų erdvė

Palyginimui, Wide Gamut RGB spalvų erdvė apima 77,6% matomų spalvų nurodytų Lab spalvų erdvėje, o Adobe RGB 1998 spalvų erdvė apima tik 50,6%. Vienas iš Wide Gamut RGB edvės trukūmų yra tai, kad apytiksliai 8% spalvų išeina už matomų spalvų spektro ribų, ir šis nesamų spalvų aprašymas reiškia, kad mažėja realių spalvų aprašymo tikslumas.

Dirbant spalvų erdvėse su tokia didele spalvų gama, rekomenduojama dirbti 16-bit, tenkančias vienam kanalui, spalvų gylio, kad būtų išvengta posterizacijos (posterization) poveikio. Tai, kai piešinys su švelniais spalvų arba pilkumo tonais gali virsti grafiniu piešiniu, kuriame išryškėja kontūrai tarp piešinį sudarančių elementų.