Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Paslaugos Spalv? valdymo sprendimai Monitoriaus kalibravimas - kalibracija - ICC profilis

Monitoriaus kalibravimas - kalibracija - ICC profilis

Monitoriaus kalibracijaDirbi su fotografija, grafika, dizainu - monitoriaus kalibravimas tai kokybiško vaizdo redagavimo garantas.

Monitoriaus kalibravimas tai CRT ir LCD monitori? optimalus spalv? perdavimo parametr? nustatymas, spalv? perdavimo optimizavimas pasauliniams ISO standartams, ICC profilio suk?rimas, kad b?t? pasiektas geriausias spalv? perdavimo dinaminis diapazonas. Visi spalv? perskai?iavimai automatiškai atliekami monitoriui priskirto ICC profilio pagalba.

Kam tai reikalinga

Ar b?tinas monitori? kalibravimas? Priežas?i? gali b?ti daug, bet pagrindin? viena - nekalibruotame monitoriuje mes matome visai ne tai, kas yra iš tikr?j?. Dažnai sakoma, kad buvo atlikta spalv? korekcija, bet kitas monitorius vaizdus rodo visiškai kitaip, nei tur?t?.

Tod?l redaguodami grafik? ar nuotraukas kai naudojamas nekalibruotas monitorius, kuris neturi savo unikalaus spalv? perdavimo profilio, vietoj ketinamo atlikti kokybiško nuotrauk? redagavimo atliksite tik nuotrauk? išderinim?, nes vaizdas ekrane meluos apie tikrus J?s? atliekamus pakeitimus. Taipogi monitoriaus kalibracija užtikrina neutralias spalvas, tod?l išvengsite aki? nuovargio, kontrastas ir šviesumas optimal?s – tai prailgina monitoriaus tarnavimo laik?.

Mes si?lome

Profesionali monitori? kalibracija – ICC profili? suk?rimo paslauga pagal ISO3664:2009 standart? grafikos ir nuotrauk? redagavimo darbams.
Naudojant speciali? monitori? kalibravimo program? bei profesionali? spalv? matavimo ?rang? - spektrofotometr?.

 

Privalumai ir atitikimo reikalavimai:

 • Monitoriaus spalvos atitiks D50, D65 standartizuotus rodymo parametrus
 • Teisingai nustatyta monitoriaus Gama 2,2 (pilk? (vidutini?) pustoni? šviesumas)
 • Vienodai tolygiai perduodami spalv? pustoniai ir gradacijos
 • Aplinkos apšvietimas turi atitikti standart? <= CRI 90
 • Aplink? turi sudaryti neutral?s atspalviai pvz. pilka spalva
 • Monitoriaus šviesis turi atitikti standarto normas nuo 75-100cd/m2 D65, D50.
 • Atspaudo imitacija kompiuteryje (Soft Proofing) pasinaudojant spausdintuvo profiliu.

Žemiau pateikiame nuotraukas ?rodan?ias, koki? ?tak? turi monitoriaus kalibracija

Prieš kalibracija
Po kalibracijos
   

Monitoriaus kalibracija ICC profili? suk?rimo paslauga atliekama ir paprastam vartotojui (dirban?iam word, excel ar kitomis programomis) tai užtikrina optimalius darbui parametrus neutralias spalvas (kontrastas ir šviesumas), kurie leidžia išvengti aki? nuovargio.

Privalumai:

 • Profilis kuriamas atsižvelgiant ? aplinkos apšvietim?
 • Ekrano šviesumas ir kontrastas reguliuojamas profilio pagalba
 • Monitoriaus šviesis atitinka <=40-100cd/m2 D65 (pagal vartotojo pageidavim?).