Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Paslaugos Spalv? valdymo sprendimai Spausdintuvo kalibravimas - kalibracija - ICC profilis

Spausdintuvo kalibravimas - kalibracija - ICC profilis

Spausdintuvo kalibracijaJ?s pildote rašalo kasetes ir netenkina kokyb? ? Sukalibravus ir suk?rus ICC profil? savo spausdintuvui J?s gal?site spausdinti be spalv? iškraipym?.

Tai spausdintuvo optimalus spalv? perdavimo parametr? nustatymas, spalv? perdavimo optimizavimas pasauliniams ISO standartams, ICC profilio suk?rimas, kad b?t? pasiektas geriausias spalv? perdavimo dinaminis diapazonas. Taip užtikrinamas spalv? ir šeš?li? tolygumas (vienodumas). Visi pakeitimai atliekami automatiškai, pakanka spausdinant programoje pasirinkti atitinkam? ICC profil?.

Kam tai reikalinga

O gal J?s norite dar ir sutaupyti eksploatacin?ms išlaidoms ? Jei tai, k? matote atspausdintame atspaude, neatitinka vaizdo monitoriuje, arba jei tiesiog norite kokybiškai spausdinti vis? tip? spausdintuvais (pvz. spausdinti atvirukus, pakvietimus ar nuotraukas), išm?ginti ?vairius kit? gamintoj? popierius ir neprarasti kokyb?s, arba j? pagerinti –visai tai ?gyvendinama spausdintuvo ICC profilio pagalba.

Privalumai:

 • Spausdinant spalvos bus maksimaliai artimos spalvoms monitoriuje
 • Vienodai tolygiai perduodami spalv? pustoniai ir gradacijos
 • Galimyb? spausdinti tikroviškas juodai baltas nuotraukas CMYK (spalvotu) spausdintuvu
 • Spausdintuvo eksploatacini? medžiag? ekonomija (taupomi dažai)
 • Spausdinkite nuotraukas namie kokybiškiau nei tradicin?je fotolaboratorijoje (o jei pildote spausdintuvo kasetes patys, tai dar ir pigiau)
 • Išbandykite kit? gamintoj? Jums patinkant? popieri?, ICC profilio d?ka neprarasite spalv? tikslumo
 • Daugiau laiko k?rybai, o ne koregavimui
 • Soft proofing (atspaudo imitacija monitoriuje, pamatykite rezultat? dar prieš atspausdindami, taip sutaupomas foto popierius)

Žemiau pateikiame nuotraukas ?rodan?ias, koki? ?tak? turi spausdintuvo kalibracija:

Spausdintuvo kalibracija
Profilavimo testas ProPhoto spalv? erdv? Prieš kalibracija / Profiliavim? ProPhoto spalv? erdv?
Po kalibracijos Perceptual rendering intent ProPhoto Po kalibracijos Saturation rendering intent ProPhoto
Po kalibracijos Relative colorimteric rendering
intent ProPhoto
Po kalibracijos Absolute colorimteric rendering
intent ProPhoto

?rengini? s?rašas, kuriems atliekama kalibracija ir sukuriamas unikalus profilis, yra labai platus bei n?ra apribotas tam tikra spausdinimo technologija. Štai keletas šiuo metu populiariausi? spausdintuv? technologij?:

 • Tonerio pagrindu veikiantys spausdintuvai, Toner-based printers (Laser printer, photocopiers)
 • Rašalo pagrindu veikiantys spausdintuvai, Liquid inkjet printers (Epson, Canon, HP)
 • Terminiai spausdintuvai, Thermal printers (work by selectively heating regions of special heat-sensitive paper ZINK technology)
 • Sublimaciniai spausdintuvai, Dye-sublimation printers (dye-sub printer, Canon SELPHY)
 • Kieto rašalo pagrindu veikiantys spausdintuvai, Solid ink printers (phase-change printers aka thermal transfer printer)
 • UV rašalo spausdintuvai, UV printers (paper coated with a few micrometres of UV light sensitive chemicals)

Kod?l netinka spausdintuvo gamintojo ICC profiliai

Ne paslaptis, kad daugumai šiuolaikišk? spausdintuv? gamintojai kartu su tvarkykl?mis (driver) ?diegia ir ICC spalv? profilius. Profiliai pateikiami tik tam popieriui, kur? gamina J?s? spausdintuvo gamintojas, taip apribojant J?s? pasirinkim?. Ta?iau standartiniai profiliai n?ra unikal?s tam tikram ?renginiui, jie kuriami visai ?rengini? klasei taip visi to paties modelio rašaliniai spausdintuvai turi t? pat? ICC profil?, nors norint geriausiai perduoti spalvas b?tina kiekvienam atskiram spausdintuvui sukurti savo profil? ir j? atnaujinti kei?iant dažus ar popieriaus r?š? - tik tada spalv? atvaizdavimas tuo ?renginiu bus maksimaliai tikslus.

Tod?l standartinis spausdintuvo gamintojo profilis nors naudosite ir gamintojo popieri? negal?s J?s? spausdintuvo išduodam? spalv? atkoreguoti taip, kad spausdintuvas spausdint? maksimaliai tiksliai ir svarbiausia kokybiškai.

Mes si?lome

Išeitis yra - atspausdinus spalv? test? lenteles su šimtais ar t?kstan?iais spalv? ir atspalvi? mes galime sukurti unikal?, tik J?s? spausdintuvui pritaikyt? spalv? ICC / ICM profil? pagal naudojamus dažus ir popieri?.

Profesionali spausdintuv? kalibracija – ICC profili? suk?rimo paslauga naudojant speciali? spausdintuv? kalibravimo program? bei profesionali? automatin? spalv? matavimo ?rang? - spektrofotometr?.

Paslauga atliekama:

1. INTERNETU

 • Fiksuota kaina, maksimali ekonomija
 • Kokyb? priklauso nuo teisingai atspausdint? test? lenteli?
 • Geriausiai tinkama profesionaliems fotografams ir nam? vartotojams

2. Specialisto iškvietimas

 • Kaina priklauso nuo kelion?s išlaid?, atlikt? darb? apimties.
 • Maksimali kokyb?, pad?sime išvengti dažniausiai pasitaikan?i? klaid? spausdinant test? lenteles
 • Turimos aparat?ros galimybi? panaudojimo metodikos suk?rimas (workflow)
 • Geriausiai tinka ?mon?ms