Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Straipsniai Spalv? valdymo sprendimai Kalibracijos lentel?s langeli? dydis

Kalibracijos lentel?s langeli? dydis

ICC spalv? valdymo profilio generacijos kokybei didel? reikm? turi kalibracijos lentel?s langeli? dydis. Siekdami utikrinti auk?iausi? kokybe, si?lome dviej? tip? spausdintuvo kalibracijos test? lenteli? langeli? dydius.

Kalibracijos lentel?s langeli? dydio palyginimas
Kalibracijos lentel?s langeli? dydis
0.65cm x 0.73cm | 1.08cm x 0.93cm
Spragtelkit pel?, kad pasididinti vaizd?
 1. 0.65cm x 0.73cm - rekomenduojamas optimalus dydis
 2. 1.08cm x 0.93cm - atitinka ISO 5-4:2009 standart?

Tai labai svarbu jei spausdinama ant popieriaus kurio pavirius turi reljef?, yra ne visikai lygus, kaip pavyzdiui daugeli? menin?s fotografijos popieri?.

Menin?s fotografijos popieriai be firmini? pavadinim? danai vadinami:

 • Canvas (drob?)
 • Fine art Paper (menin?s fotografijos popierius)
 • Baryta Paper (popierius turintis special? bario oksido sluoksn?, vadinam? Baryta)
 • RAG Cotton Rag (taip apib?dinamas medviln?s pluot? turintis popierius)

Taipogi ISO 5-4:2009 standartas nustato, kad spausdintuvo kalibracijos test? lentel?s langeli? dydis turi b?ti +2mm didesnis nei naudojamo instrumento apert?ra (optin?s sistemos anga).

"...irradiated area of the specimen shall be greater than the sampling aperture, and its boundary shall lie at least 2 mm beyond the boundary of the sampling aperture."

Spektrofotometro pozicionavimas

Kalibracijos lenteli? langeliai yra skenuojami specialia ?ranga spektrofotometru. Tai profesionalus prietaisas, skirtas imatuoti vytin?i? arba atspind?t? viesos srauto energij? daugelyje dani? visame viesos spektre.

Spektrofotometro apert?ros pozicionavimas yra labai svarbus faktorius siekiant utikrinti aukto lygio spalv? valdymo profili? suk?rim?. Mes naudojame tik kompiuterinio pozicionavimo sistemas ivengiant rankinio pozicionavimo galimai sukelt? netikslum?.